Đừng để đội sales trở thành lỗ thủng đánh đắm con thuyền doanh nghiệp! Nhà quản lý hãy nhìn lại cơ chế lương ngay lập tức

Một doanh nghiệp có cơ chế lương không tốt sẽ không thể tạo động lực cho đội ngũ bán hàng hoạt động. Một lỗ thủng tưởng chừng nhỏ bé có thể đánh đắm cả một con thuyền lớn.

Khoảng tháng 5/2016, đại diện của công ty X gặp tôi và muốn có một cuộc tham vấn về cơ chế lương ngay tại văn phòng của tập đoàn. Vì đã có kinh nghiệm thực hiện một số khóa đào tạo cho họ ở mức quản lý cấp trung, tôi nhận lời.

Điều tôi ngạc nhiên trong cuộc gặp đó chính là một số lỗi sơ đẳng trong lập và triển khai cơ chế lương mà họ mắc từ những năm 2008, 2009 thời điểm tôi bắt đầu tham gia giảng dạy với các đội nhóm sales của họ và tới giờ vẫn chưa giải quyết xong.

1. Cơ chế lương quá phức tạp

Đó là một cơ chế lương dài, vô cùng nhiều chỉ số, kéo dài hết khoảng 4 mặt giấy A4. Trong cơ chế lương đó có cả hệ số, có cả quy định về thang bậc theo vị trí công tác, thời gian công tác. Về mặt tổng thể, cơ chế đó phù hợp với quy định của nhà nước, không để họ bị kiện và, hình như, chỉ có thế...

2. Người là