Kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài, chế độ báo cáo của doanh nghiệp như thế nào?

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 21:19 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 541 )

Kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Nội dung

Doanh nghiệp tôi chuyên sản xuất phần mềm và có dự án đầu tư xử lý vi mạch tại Bang Califonia đã được Bộ Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Hiện tôi có thắc mắc về chế độ báo cá...

Trả lời câu hỏi ?

Tư vấn về vấn đề lương thưởng và giao kết hợp đồng lao động

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 19:25 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 771 )

Kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Nội dung

Cuối tháng 12 năm 2016 tôi ký hợp đồng cam kết làm việc với 1 công ty nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam với thời hạn 2 năm sau khi thực hiện đi đào tạo ở nước ngoài 3 tháng.Tuy nhiên tại thời điểm ...

Trả lời câu hỏi ?

Doanh nghiệp nước ngoài cho thuê lại nhà xưởng.

Người gửi: -Quynh Anh Tran | Thời gian gửi: 17-01-2018 19:38 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 229 )

Kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Nội dung

Doanh nghiệp nước ngoài cho thuê lại nhà xưởng. Công ty tôi có 100% vốn nước ngoài thuê đất xây nhà xưởng ở Nam Định thì phải nộp các loại thuế nào? Nếu xây dựng nhà xưởng xong rồi cho doanh nghiệp k...

Trả lời câu hỏi ?