Tiền lương, bảo hiểm

Tư vấn về hưởng các chế độ trợ cấp khi nghỉ việc

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 19:20 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 370 )

Tiền lương, bảo hiểm

Nội dung

Tôi bắt đầu làm việc ở công ty thứ 2 vào ngày 20/7/2013, tháng 10/2013 công ty bắt đầu đóng cho tôi các loại BH ( BHXH, BHYT ) tới tháng 8/2014 công ty mới đóng thêm BHTN cho tôi. Ngày 1/1/2015 tôi bắ...

Trả lời câu hỏi ?

Tư vấn trường hợp mua bảo hiểm cháy nổ rủi ro

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 16-01-2018 22:20 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 529 )

Tiền lương, bảo hiểm

Nội dung

Công ty tôi (Công ty A) có thuê Công ty B cả 1 sàn tầng 8 làm văn phòng Công ty tôi muốn mua Bảo hiểm cháy nổ cho TSCĐ của văn phòng và bên Công ty Bảo Hiểm có yêu cầu phải cung cấp "Biên bản kiểm tr...

Trả lời câu hỏi ?