Tiền lương, bảo hiểm

Tư vấn về hưởng các chế độ trợ cấp khi nghỉ việc

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 19:20 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 436 )

Tiền lương, bảo hiểm

Nội dung

Tôi bắt đầu làm việc ở công ty thứ 2 vào ngày 20/7/2013, tháng 10/2013 công ty bắt đầu đóng cho tôi các loại BH ( BHXH, BHYT ) tới tháng 8/2014 công ty mới đóng thêm BHTN cho tôi. Ngày 1/1/2015 tôi bắ...

Trả lời câu hỏi ?