Tranh chấp kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 17-01-2018 07:02 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 1314 )

Tranh chấp kinh doanh

Nội dung

Doanh nghiệp A có trụ sở tại Việt Nam ký kết 1 hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp B có trụ sở tại Singapore, Trong hợp đồng các bên thỏa thuận như sau: " Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên ...

Trả lời câu hỏi ?