Tư vấn về tạm hoãn hợp đông lao động để đi học ở nước ngoài ?

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 21:26

Trong: Luật lao động | Trả lời: 1 | Lần xem: 1287

Chi tiết câu hỏi

tư vấn giúp em một vấn đề như sau: Em hiện nay là nhân viên ngân hàng, chức vụ chuyên viên. Em kí hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 3 năm với ngân hàng từ 01/12/2013-01/12/2017. Hiện nay em đang nhận được một học bổng thạc sĩ ở nước ngoài (do cá nhân tự xin được), thời gian đào tạo từ 02/2016-02/2019 (tuy nhiên có thể e chỉ mất 2 năm là có thể hoàn thành khoá học, tức là khoảng 02/2018).Qua tìm hiểu quy chế của ngân hàng và thoả ước lao động tập thể, em thấy mình có thể xin tạm hoãn HĐLĐ để đi học, sau 2 năm cam kết quay trở lại công tác. Tuy nhiên hiện nay cơ quan vẫn chưa đồng ý cho em tạm hoãn HĐLĐ vì lý do: thời gian em cam kết quay lại công tác (02/2018) vượt quá thời hạn của hợp đồng lao động mà e đã ký (01/12/2017) nên cơ quan chưa đồng ý cho e được tạm hoãn hđlđ.

Vậy xin tư vấn cho em, trường hợp này của em có thể xin tạm hoãn hđlđ được không? Và có thể tạm hoãn được tối đa đến bao giờ?

Câu hỏi liên quan