Tư vấn về vấn đề lương thưởng và giao kết hợp đồng lao động

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 18-01-2018 19:25

Trong: Kinh doanh có yếu tố nước ngoài | Trả lời: | Lần xem: 881

Chi tiết câu hỏi

Cuối tháng 12 năm 2016 tôi ký hợp đồng cam kết làm việc với 1 công ty nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam với thời hạn 2 năm sau khi thực hiện đi đào tạo ở nước ngoài 3 tháng.Tuy nhiên tại thời điểm đó tôi chỉ ký hợp đồng lao động với công ty với thời hạn 1 năm.Đến hiện tại hợp đồng lao động của tôi đã sắp hết hạn và công ty yêu cầu tôi phải ký hợp đồng lao động mới với tất cả các điều khoản giống y hệt hợp đồng lao động trước.Tôi không đồng ý với việc giữ nguyên mức lương cũ nên vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng lao động mới. Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc theo cam kết 2 năm.Khi ký hợp đồng cam kết công ty có điều khoản đánh giá thưởng sau 1 năm làm việc. Hiện công ty đã đưa ra thông báo thời gian trả thưởng vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2017.Tuy nhiên hiện công ty quyết định không trả tiền thưởng cho tôi do tôi chưa ký hợp đồng lao động mới. Công ty sẽ chỉ trả thưởng cho tôi khi tôi đã ký hợp đồng lao động mới.Tôi phản hồi với công ty rằng tôi đang chưa đồng ý với mức lương cũ nên chưa ký hợp đồng chứ không phải tôi không ký hợp đồng lao động tiếp.Khi đã đạt được thỏa thuận mức lương tôi sẽ ký hợp đồng lao động mới.Trong thông báo trả thưởng chỉ quy định rằng đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 sẽ trả thưởng cho tất cả những nhân viên vẫn còn tiếp tục làm việc tại công ty.Căn cứ vào điều này thì tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty (theo hợp đồng cam kết).Công ty phản hồi rằng: Do tôi chưa ký hợp đồng lao động mới nên không có cơ sở lương để trả thưởng cho tôi => Thực tế mức thưởng này đánh giá 1 năm tôi đã làm việc theo hợp đồng lao động đầu tiên.Về vấn đề tăng lương, công ty đưa ra quy định đến tháng 4 năm 2018 mới xem xét tăng lương => Do vậy nên tôi không thể biết mức lương tăng là bao nhiêu nên chưa đồng ý ký hợp đồng.Nhờ tư vấn giúp tôi:1. Trong trường hợp này công ty đang ép buộc tôi phải ký hợp đồng mà không được phép thương lượng bất kỳ điều gì có đúng không? 2. Công ty không trả thưởng cho tôi theo đúng thời hạn đã đưa ra thông báo có đúng không?Chân thành cảm ơn !

Câu hỏi liên quan